maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Malda prieš Išpažintį

ATEIK, Šventoji Dvasia, padėk pažinti savo nuodėmes ir dieviškąjį gailestingumą, tikrą atgailą ir atvirą išpažintį, ir atsivertimą.

Viešpatie Jėzau Kristau, ateinu pas Tave ir kaip Evangelijos aklasis prašau: „Viešpatie, padaryk, kad regėčiau.“ Ir man ištark: „Tavo nuodėmės tau atleistos“.

* * *

VIEŠPATIE Jėzau Kristau, Tu žinai visas mano mintis, žinai, koks aš esu: dažnai abejoju Tavo žodžiu, elgiuosi ne kaip krikščionis, nuolat pritrūksta drąsos pasielgti pagal tikėjimą. Atleisk man, Viešpatie!

Tu žinai mano egoizmą. Tu žinai, kad dažniau galvoju apie save nei apie kitus. Jei mano rankų ir jėgų reikia patekusiam į sunkią padėtį, esu nepatenkintas. Aštriais ir neapgalvotais žodžiais bei grubiais išpuoliais užgaunu kitą. Atleisk man, Viešpatie!

Tu žinai mano blogas mintis, mano pavydą, mano puikybę. Atleisk, man, Viešpatie, kad Tavo įsakymus – sąmoningai ar nesąmoningai – peržengiu. Dėl visko nuoširdžiai gailiuosi. Dažnai norėjau būti kitoks, bet jaučiu savo silpnumą.

Atleisk man, Viešpatie, ir perkeisk mane!

MMV

 

ŽYMĖS: