maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Šv. Jonas Paulius II Kryžių kalne (Lietuva), 1993

Kristau, ant savo Kryžiaus

ŽYMĖS:
Kryžius

Kristau,
kuris ant savo Kryžiaus
priėmei žmogišką mūsų pasaulį,
vakar dienos, šiandienos ir tą, kuris bus rytoj:
seną nuodėmės pasaulį.
Padaryk, kad tavo Prisikėlimo dėka
jis taptų naujas:
padaryk, kad jis atsinaujintų
per kiekvieną širdį,
kurią aplankė Prisikėlimo galia.

O prisikėlęs Kristau,
į savo šlovingas žaizdas
priimk visas skaudančias
šiuolaikinio žmogaus žaizdas:
tas, apie kurias daug kalbama žiniasklaidoje,
ir tas, kurios tyliai skauda paslėptos širdyse.
Teišgydo jas Tavo Atpirkimo slėpinys.
Teužtraukia jas ir tepašalina meilė,
kuri už mirtį stipresnė.

JONAS PAULIUS II, 1983

Jonas Paulius II. „Mano maldos“, Vilnius: Dialogo kultūros institutas, 2006.