maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

POPIEŽIAUS INTENCIJA
 

Melskimės už tuos, kurie kenčia dėl bažnytinės bendruomenės narių padaryto blogio, kad jie pačioje Bažnyčioje rastų atsaką į savo skausmą ir kančias.

SVARBU
...
GAVĖNIA. Posmelio prieš Evangeliją aklamacijos (vietoj „Aleliuja“)

Galima pasirinkti:
– Garbė Tau, Kristau, dieviškasis Žodi!
– Šlovė Tau, Kristau, amžinos garbės Karaliau!
– Garbė ir šlovė Tau, Viešpatie Jėzau!

Plg. Skaitiniai šventadienių Mišioms, 1982, p. 14.

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

ABC knygoje – sekmadienių ir iškilmių liturginiai skaitiniai. Juos bus galima rasti ir lk.katalikai.lt.

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.

LITURGIJA

Šventosios Mišios

Valandų liturgija

Krikšto sakramentas

Santuokos sakramentas

PAMALDOS

Švč. Sakramento garbinimas

Mergelės Marijos rožinis +

Gailestingumo vainikėlis +

Litanijos +

ASMENINĖS / ŠEIMOS

Ryto maldos

Maldos prieš ir po valgio

Vakaro maldos

Vaikų palaiminimas