maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Kalėdos

Eglė

Kaip gerai žinoma, medžio simbolis yra labai senas ir universalus, naudojamas daugelyje kultūrų ir religijų, taip pat ir žydų.

Nenuostabu, kad jau pirmaisiais krikščionybės amžiais pradėta gretinti išganingąjį Jėzaus kryžiaus medį su gyvybės ir gyvenimo medžiu. Krikščioniškame mene netrūksta pavyzdžių, kai pats kryžius vaizduojamas kaip medis.

Medžio simbolis taip pat labai artimas liaudies dvasiai ir liaudies pamaldumui. Viduramžiais dabartinės Vokietijos teritorijoje Šv. Kalėdų laikotarpiu buvo populiarūs sakraliniai spektakliai apie Ievą, Adomą, nuopuolį ir išganymą, kuriuose svarbų vaidmenį atliko ir puošiami medžiai. Vėliau pradėjo plisti tradicija išpuoštą Kalėdų medį pastatyti miesto aikštėje. Beje, estai giriasi, kad Livonijos mieste Revelyje, šiandieniniame Taline, pirmą kartą miesto aikštėje buvo pastatytas šventinis kalėdinis medis. Tai įvyko 1411 metais. XVII amžiuje Kalėdų medžio puošimas miestuose ir namuose jau nebebuvo retenybė, ypač protestantiškose teritorijose. Aplink jį miestuose šurmuliuodavo ir kalėdinės mugės.

MMV, kAK

SVARBU
...
Sveiki, sulaukę Šventų Velykų!

Galingai prisikeliančio Kristaus šviesa teišsklaido mūsų proto ir širdies tamsą! (Malda uždegant Velykų žvakę)

Katalikų interneto tarnyba

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.