maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Viešpatie Jėzau, mūsų Valdove

Giedama Lietuvoje einant procesijoje su Švč. Sakramentu.

Giedama visus metus, išskyrus Velykas ir Velykų laiką.

ŽYMĖS:

VIEŠPATIE JĖZAU, MŪSŲ VALDOVE, *
teikis priimti garbę ir šlovę.

2 Gavę iš Tavo meilės gėrybių, *
giedam Tau giesmę, Dieve galybių.

3 Dovanas Tavo didžias atminę, *
Tau ačiū sakom susigraudinę.

4 Gimęs dėl mūsų vargus kentėjai *
ir nukryžiuotas mirti turėjai.

5 Davei prieš mirdams dovaną naują – *
mums savo tikrą Kūną ir Kraują.

6 Tai Sakramentas yra Švenčiausias, *
dvasiai gaivinti penas brangiausias.

7 Tikime žodžiais, Viešpatie, Tavo, *
jog tai darai Tu galybe savo, –

8 Slepi ten tikrą savo dievystę *
ir iš Marijos imtą žmogystę.

9 O Dieve mūsų, garbės verčiausias, *
radai malonės ženklus brangiausius.

10 Atleisk mums didžią mūsų kaltybę, *
duok savo meilės šventos gausybę.

11 Valdyk mūs širdis, protą ir valią, *
laimink mūs darbus ir mūsų šalį.

12 Duok mums čia, žemėj, Tave mylėti *
ir Tavo šlovę danguj regėti.