maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Šviesą visiems

Plg. Simeono giesmė, Lk 2, 29–32 (kita redakcija – DABAR GALI).

Kristaus Paaukojimo šventės (Grabnyčių) procesijos giesmė.

ŽYMĖS:

ŠVIESĄ VISIEMS žmonėms apšviesti * ir išrinktosios tautos garbę.

Dabar atleidi, Valdove, * savo tarną, – * kaip buvai pažadėjęs, ramybėje. – * Šviesą visiems...

Nes savo akimis išvydau * pasaulio Išganytoją. – * Šviesą visiems...

Kurį Tu atsiuntei * visai žmonijai: – * Šviesą visiems...

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. – * Šviesą visiems...

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. – * Šviesą visiems...