maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Dievas mūsų prieglauda (pagal Ps 43)

ŽYMĖS:

Dievas – mūsų prieglauda ir stiprybė, * varge ištikimiausia pagalba.

Todėl nebijome, nors ir žemė drebėtų, * ir grimztų kalnai į jūrų gilybes.

Tekyla, tešniokščia sau marių bangos, * tevirpa jų daužomos kalnų uolos.

Galybių Viešpats mus gina, * mus visagalis Dievas globoja.

Palaimos srovė linksmina Dievo miestą, * Aukščiausiojo šventąjį būstą.

Jame gyvena Dievas, todėl jis nesugriaunamas; * išgelbės Dievas jį rytui auštant.

Ar kyla tautos, ar svyra karalystės, * vos Dievas prabyla – tuoj žemė nurimsta.

Galybių Viešpats mus gina, * mus visagalis Dievas globoja.

Ateikite ir regėkite Dievo darbus, – * kokių stebuklų jis žemėje daro!

Jis tramdo karus lig pat žemės krašto, * lankus trupina, ietis laužo, skydus ugnimi sunaikina.

Nurimkite ir pripažinkite, jog yra Dievas, * tautoms aukščiausias, visai žemei aukščiausias!

Galybių Viešpats mus gina, * mus visagalis Dievas globoja.