maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Šventas Dieve (Suplikacijos)

ŽYMĖS:

Šventas Dieve, * Šventas galingasis, * Šventas amžinasis, * pasigailėk mūsų!

Nuo maro, bado, ugnies ir karo * gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo staigios ir netikėtos mirties * saugok mus, Viešpatie!

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir laikyti teikis, * meldžiam tave, Viešpatie!

Visai žmonijai taiką ir vienybę duoti teikis, * meldžiam tave, Viešpatie!

Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis, * meldžiam tave, Viešpatie!

Nuodėmes mums atleisti teikis, * meldžiam tave, Viešpatie!

Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis, * meldžiam tave, Viešpatie!

O Jėzau, Jėzau, Jėzau, * pasigailėk mūsų!

O Marija, Marija Dievo Motina, * užtarki mus!

Apie

Suplikãcija (lot. supplicatio – maldavimas), maldaujamojo pobūdžio atgailavimo ar padėkos giesmė, turiniu ir atlikimo būdu panaši į litaniją, giedama dažniausiai adoruojant Švč. Sakramentą. Suplikacijose glaustai minimi visi svarbesni žmogaus sielos ir kūno reikalai. Lietuvoje suplikacijos pradėtos giedoti XVII a. dėl maro ir karų.

MMV, kAK