maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Viešpatie, Karaliau, mūsų tėvų Dieve

ŽYMĖS:

Prašant ypatingos Dievo pagalbos

Viešpatie, Karaliau, mūsų tėvų Dieve, * suteik mums kalčių atleidimą * ir Šventosios Dvasios apšvietimą, * kad žinotų Tavo žmonės, * jog Tu esi Dievas, Valdovas.
P.: Pagailėki savo sutvėrimų, * kuriuos atpirkai brangiausiuoju krauju.

Viešpatie, Karaliau, visų tautų Dieve, * suteik mums sveikatą (reikalingą giedrą, reikalingą lietų, darbo sėkmę, dorą ir blaivumą), * kad žinotų Tavo žmonės, * jog Tu esi Dievas, Valdovas. – P.

Viešpatie, Karaliau, visos žemės Dieve, * suteiki mums ramybę, * o karus atitolink, * kad žinotų Tavo žmonės, * jog Tu esi Dievas, Valdovas. – P.