maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Gavėnios liturgija

Gavėnios sekmadienių (ypač A metų) Evangelijos skaitiniai atskleidžia Gavėnios laiko prasmes. Skaitoma apie Jėzaus pasninką dykumoje (I sekmadienis) ir jo atsimainymą (II sekmadienis). Tai ir yra Gavėnios prasmė – per pasninką ir atgailą gauti nuskaistinantį nuplovimą. 

Kitų trijų sekmadienių skaitiniai labiau skirti katechumenų Krikšto rengimui, o visą tautą – Tikėjimo išpažinimui Velykų naktį. Štai trys svarbiausios krikšto katechezės Evangelijoje: Kristaus apsireiškimas samarietei (III sekmadienis), aklojo išgydymas (IV sekmadienis) ir Lozoriaus prikėlimas (V sekmadienis). Nuo šio sekmadienio pradedame Kristaus kančios laiką. Kitų skaitinių ciklų temos.

VI Gavėnios sekmadienis – Kristaus Kančios – Verbų sekmadienis, pradedantis Didžiąją savaitę. 

MMV

SVARBU
ŠAUKIAMĖS ŠVENTOSIOS DVASIOS...

Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis (su Sekminų sekvencijos „Dvasia, Viešpatie, ateik“ natomis)...

Mokykimės giedoti ir kitą – grigališką himną Šventajai Dvasiai „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, kurį Bažnyčia gieda ypač svarbiose iškilmingose liturgijose. Parengėme pagalbinę versiją su natomis. 

Šventosios Dvasios litanija...

 

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

ABC knygoje – sekmadienių ir pagrindinių iškilmių liturginiai skaitiniai. Juos bus galima rasti ir lk.katalikai.lt.

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.