maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Didžioji savaitė

 

Didžioji (Šventoji) savaitė

Kristaus kančios – Verbų sekmadienį prasideda Didžioji savaitė. Nuo Gavėnios pradžios atgaila ir artimo meilės darbais rengėme savo širdis minėti Kristaus kančią ir Jo Prisikėlimą. Tą dieną kartu su visa Bažnyčia pradedame švęsti didįjį Velykų slėpinį. Tą dieną Kristus įžengė į savo miestą – Jeruzalę, ten turės mirti ir prisikels. Tą dieną žmonės sveikino Jį kaip Dievo siųstąjį Mesiją, tiesė ant kelio drabužius, klojo palmių šakas. Šis įvykis minimas laiminamomis verbomis ir procesija į bažnyčią, kur švenčiama Eucharistija. Žengiame paskui Viešpatį kančios ir kryžiaus keliu, kad malonės remiami turėtume dalį ir Jo Prisikėlime bei amžinajame gyvenime. Verbos mūsų rankose yra mūsų tikėjimo ženklas, mūsų išpažinimas, kad Jėzus iš Nazareto yra pasaulio ir mano Išgelbėtojas. 

MMV, kAK

SVARBU
GIEDAME Devintinių sekvenciją!

Devintinių sekvenciją giedoti iškilmės metu nėra privaloma, bet giedojimas labai papuošia ir patraukia į gilumą... Tai įspūdingas Švč. Kūno ir Kraujo garbei skirtas senas Bažnyčios himnas, kupinas solidžios teologijos, sukurtas šv. Tomo Akviniečio. MALDYNAS.katalikai.lt jau rasite visus himno žodžius, natas ir net audioįrašus. Tikimės tai padės visiems giedoti!

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.