maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Didžiojo ketvirtadienio rytas

Didžiojo ketvirtadienio rytą (arba, jei patogiau, kitais Didžiosios savaitės rytais, dienomis ar vakarais) į vyskupijos katedrą kunigai kartu su savo vyskupu renkasi švęsti Krizmos mišių, kurių metu vyskupas paruošia krizmą Krikšto, Sutvirtinimo bei Šventimų sakramentams, Altoriaus ir sienų patepimams dedikuojant bažnyčias, palaimina katechumenų aliejų, naudojamą teikiant Krikštą bei aliejų Ligonių patepimo sakramentui. Didžiojo Ketvirtadienio vakarą, pradedant Didįjį Velykų Tridienį, bus atmenamas tarnaujančiosios kunigystės įsteigimas, tad prieš išsiskirstydami švęsti Velykų į savo bendruomenes, kunigai atnaujina savo kunigiškosios tarnystės pažadus.

MMV, kAK

SVARBU
...
Sveiki, sulaukę Šventų Velykų!

Galingai prisikeliančio Kristaus šviesa teišsklaido mūsų proto ir širdies tamsą! (Malda uždegant Velykų žvakę)

Katalikų interneto tarnyba

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.