maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Didžiojo ketvirtadienio rytas

Didžiojo ketvirtadienio rytą (arba, jei patogiau, kitais Didžiosios savaitės rytais, dienomis ar vakarais) į vyskupijos katedrą kunigai kartu su savo vyskupu renkasi švęsti Krizmos mišių, kurių metu vyskupas paruošia krizmą Krikšto, Sutvirtinimo bei Šventimų sakramentams, Altoriaus ir sienų patepimams dedikuojant bažnyčias, palaimina katechumenų aliejų, naudojamą teikiant Krikštą bei aliejų Ligonių patepimo sakramentui. Didžiojo Ketvirtadienio vakarą, pradedant Didįjį Velykų Tridienį, bus atmenamas tarnaujančiosios kunigystės įsteigimas, tad prieš išsiskirstydami švęsti Velykų į savo bendruomenes, kunigai atnaujina savo kunigiškosios tarnystės pažadus.

MMV, kAK

SVARBU
ŠAUKIAMĖS ŠVENTOSIOS DVASIOS...

Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis (su Sekminų sekvencijos „Dvasia, Viešpatie, ateik“ natomis)...

Mokykimės giedoti ir kitą – grigališką himną Šventajai Dvasiai „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, kurį Bažnyčia gieda ypač svarbiose iškilmingose liturgijose. Parengėme pagalbinę versiją su natomis. 

Šventosios Dvasios litanija...

 

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

ABC knygoje – sekmadienių ir pagrindinių iškilmių liturginiai skaitiniai. Juos bus galima rasti ir lk.katalikai.lt.

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.