maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Viešpaties angelas

Plg. Lk 1, 26–56.

VIEŠPATIES ANGELAS

K. VIEŠPATIES ANGELAS apreiškė Marijai: 
A.„Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios“. 

   Sveika, Marija...

K. „Štai aš Viešpaties tarnaitė, 
A. teesie man pagal Tavo žodį“. 

   Sveika, Marija...

K. Ir Žodis tapo kūnu, 
A. ir gyveno tarp mūsų. 

   Sveika, Marija...

K. Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja, 
A. kad taptume verti Kristaus žadėjimų. 

Melskimės.
Meldžiame Tave, Viešpatie, įliek į mūsų širdis savo malonės, kad, Angelui apreiškus, pažinę Kristaus, Tavo Sūnaus, įsikūnijimą, būtume per Jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę. 

Per tąjį Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

MMV

ANGELUS DOMINI 

Angelus Domini nuntiavit Mariæ,
Et concepit de Spiritu Sancto. 

   Ave Maria...

Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum. 

   Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis. 

   Ave Maria...

Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

Oremus.
Gratiam tuam, quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et Crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. 

MMV

Apie

„Viešpaties angelo“ malda (paprastai atliekama kreipinio ir atsako forma), žinoma nuo XII a., skirta Dievo įsikūnijimo įvykiui (plg. Lk 1, 26–56) apmąstyti. Anksčiau, varpams skambant, buvo atliekama tris kartus per dieną. Popiežius šv. Paulius VI ją kviečia atlikti kasdien; sekmadienių vidudieniais popiežius ją kalba drauge su šv. Petro aikštėje Romoje susirinkusiais ir besivienijančiais technologijų dėka.

MMV, kAK