maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Dangaus Karaliene šviesioji / Ave Regina caelorum

Antras iš keturių svarbiausių Mergelei Marijai skirtų priegiesmių (antifonų).

Priegiesmis dažniausiai atliekamas po Valandų liturgijos Naktinės nuo vasario 2 d. iki Didžiojo šeštadienio imtinai.

DANGAUS KARALIENE ŠVIESIOJI

Dangaus Karaliene šviesioji, 
angelų Valdove prakilnioji, 
gėrio šaknį išdaiginus, 
žemei šviesą sugrąžinus. 

Tu Mergelė garbingiausia, 
džiūgauki, visų gražiausia, 
būk sveika, o nuostabioji, 
Kristų melsk už mus, meilioji.

VL

AVE, REGINA CAELORUM

Ave, Regina caelorum, 
Ave, Domina Angelorum: 
Salve, radix, salve, porta.
Ex qua mundo lux est orta: 

Gaude, Virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa, 
Vale, o valde decora, 
Et pro nobis Christum exora.

MMV

Apie

Priegiesmio „Dangaus Karaliene šviesioji“ autorystė nežinoma. Kodeksuose randamas nuo XII a., tad turėtų būti parašytas apie 1100 m. Tai – iškilmingas poetinis tekstas, kuriame naudojami pagrindiniai Mergelės Marijos titulai.

MMV, kAK