maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Dangaus Karaliene / Regina caeli

Vienas iš svarbiausių Mergelei Marijai skirtų priegiesmių (antifonų).

Priegiesmis (4 pirmosios eilutės) dažniausiai atliekamas po Valandų liturgijos Naktinės Velykų laiku.

DANGAUS KARALIENE

K. Dangaus Karaliene, džiūgauki, aleliuja, 
A. nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, 

K. prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja. 
A. Melski už mus Dievą, aleliuja! 

K. Džiūgauk ir linksminkis, Mergele Marija, aleliuja!
A. Nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja!

Melskimės.
Dieve, pradžiuginęs pasaulį savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu, leisk Mergelei Marijai, Jo Motinai, užtariant pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą. Per tąjį Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

MMV

REGINA CAELI

Regina caeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.

Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Gaude et laetare Virgo María, alleluia. 
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus; ut, per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

MMV

Apie

Tradicija byloja, kad popiežius Grigalius Didysis vieną Velykų rytmetį tris pirmąsias priegiesmio „Dangaus Karaliene“ eilutes išgirdo giedamas angelų, o pats pridėjo ketvirtąją... Kiti mano, kad jos autorius yra Grigalius V. Plačiai paplitusi melodija – iš XII a.; Pijus V, XVI a. ją įvedė į Romos brevijorių, o XVIII a Benediktas XIV nurodė atlikinėti priegiesmį Velykų laiku vietoj „Viešpaties Angelo“. Priegiesmis paprastai atliekamas kreipinio ir atsako būdu.

MMV, kAK