maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Atsimink, maloningoji Mergele / Memorare

ATSIMINK, MALONINGOJI MERGELE

Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. Amen.

 

MEMORARE

Memoráre, o piíssima Virgo María, non esse auditum a sǽculo, quemquam ad tua curréntem præsidia, tua implorántem auxilia, tua peténtem suffrágia, esse derelíctum. Ego tali animátus confidéntia, ad te, Virgo Virginum, Mater, curro, ad te vénio, coram te gemens peccator assisto. Noli, Mater Verbi, verba mea despícere; sed áudi propitia et exáudi. Amen.

 

Apie

Maldos „Atsimink, maloningoji Mergele“ autorystė buvo priskiriama šv. Bernardui Klerviečiui, tačiau šiandien teksto autoriumi laikomas prancūzų kunigas, vadinamas kunigu vargšu, Claude Bernard (1588–1641). Kunigas savo gyvenimą paskyrė tarnaudamas kaliniams ir nuteistiesiems mirti. Būtent jiems šią maldą ir sudėliojo.

MMV, kAK