maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Tavo apgynimo / Sub tuum praesidium

Paskutinis iš keturių svarbiausių Mergelei Marijai skirtų priegiesmių (antifonų). Manoma, kad seniausia malda Mergelei Marijai.

Priegiesmis dažniausiai atliekamas po Valandų liturgijos Naktinės.

TAVO APGYNIMO

Tavo apgynimo šaukiamės, 
šventoji Dievo Gimdytoja! 
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk.

Mergele garbingoji ir palaimintoji, (!)  
(mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, 
su savo Sūnumi mus sutaikink,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki!)

MMV

SUB TUUM PRAESIDIUM

Sub tuum praesidium confugimus,
sancta Dei Genitrix, 
nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis libera nos semper,

Virgo gloriosa et benedicta, (!)
(Domina nostra, Mediatrix nostra, Advocata nostra, Consolatrix nostra.
Tuo Filio nos reconcilia,
tuo Filio nos commenda,
tuo Filio nos repraesenta!)

MMV

Apie

Mokslininkai mano, kad tai – pirmoji istorijoje malda Mergelei Marijai. Ilgai buvo manoma, kad ji sukurta tik IX amžiuje. Surastas Egipto papirusas, šiandien leidžia ją datuoti III–IV a. Pabaiga (skliaustuose) ne visur atliekama.

MMV, kAK