maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Priegiesmiai

O, Šventasis Pokyli, kuriame Kristų priimame,
paminime jo skaudžią kančią,
siela laimi malonę, ir gauname būsimos garbės laidą.


Viešpatie Dieve, Tu esi be galo geras ir savo nuostabią meilę 
parodai duodamas mums duoną iš dangaus.
Tu alkstančius gėrybėmis gausiai apdovanoji,
išdidžių puikuolių turtus paleidi vėjais.


Sveikiname tave, Kristau, [Tu] gimęs iš Mergelės Marijos.
Mylėdamas žmogų už jį Tu kentėjai ir buvai ant kryžiaus prikaltas.
Iš atverto Tavo šono mūsų išgelbėjimui ištekėjo kraujas ir vanduo.
Pasilik su mumis, kai vakaras ateis, kai mūsų diena bus besibaigianti.


Paskutinės vakarienės metu Jėzus paėmė duoną,
palaimino ją, laužė ir davė savo mokiniams sakydamas:
Imkite ją ir valgykite. Tai yra mano kūnas. –
Kai minios murmėjo ir klausė: 
– Kas galės mūsų alkį numalšinti?
Tu, Viešpatie, pasakei: Imkite ir valgykite mano kūną.


Jėzau, Tu mums kalbėjai: 
– AŠ esu gyvybės duona.
Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė.
Ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. 
– AŠ esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus.
Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius.
Ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų.


Kentėjusį ant kryžiaus duonoje pažinsit,
ir kas ištekėjo iš jo šono, rasite taurėj.
Tad imkite ir valgykite Kristaus Kūną.
Imkite ir gerkite jo Kraujo taurę.
Jūs gi esate Kristaus kūno nariai. –
Tad imkite ir valgykite Kristaus Kūną.
Imkite ir gerkite jo Kraują.


Jūs gi esate Kristaus kūno nariai. –
– Būkime vieningi, nes Kristus mus jungia.
Būsime laimingi, nes Kristus padės.
Mes gi esame Kristaus kūno nariai.


Mes visi kaip viena duona ir kaip vienas kūnas.
Visi, kurie valgome tą pačią dangaus Duoną,
visi, kurie geriame tą patį dangaus Gėrimą. –
– Dieve, Tu teiki savo gėrybių vargdieniams,
kad širdimi ir siela būtume viena.
Visi, kurie valgome tą pačią Duoną,
visi, kurie geriame tą patį dangaus Gėrimą.


Vienas žmogus suruošė didelę vakarienę
ir siuntė puotos valandą savo tarną pakviestųjų šaukti.
– Ateikite ir valgykite dangaus Duoną.
Ateikite ir gerkite Išganytojo Kraują.
Čia jums paruoštas dieviškasis Maistas.
Stiprinkitės juo.


Jėzus Kristus kalbėjo:
– Gyvasis Tėvas siuntė mane, ir aš gyvenu per Tėvą,
o kas mane valgo, gyvens per mane. –
Viešpats maitina mus gyvenimo ir išminties maistu ir sako:
– Kas mane valgo, gyvens per mane.

MMV

ŽYMĖS: