maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Eucharistiniai kongresai

Bažnyčios gyvenime reikšmingi eucharistiniai kongresai, kaip ypatingas Eucharistijos garbinimo būdas. Juos galima laikyti lyg „stotimi“, į kurią vietos bažnyčia kviečia kitas arba kuri nors krašto bažnyčia kviečia savo krašto ar tautos bažnyčias ar net viso pasaulio tikinčiuosius, kad drauge kuriuo nors požiūriu geriau pažintų Eucharistiją ir, meilės bei vienybės ryšiais jungdamiesi, ją viešai pagarbintų.

Kad tokie kongresai būtų tikras tikėjimo ir meilės ženklas, reikia, kad aktyviai dalyvautų visa vietinė bažnyčia ir reikšmingai prisidėtų kitos.

ŽYMĖS: