maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Garbinimo ir šlovinimo giesmės

Tegul būna garbinamas, * visų mūsų šlovinamas * 
Sakramentas Švenčiausias, * dangaus valgis tikriausias.
Dabar ir visados, * ir per amžius. Amen.


Garbinkime Švenčiausiąjį Sakramentą
Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties * Tikrąjį Kūną ir Kraują.
Dabar ir visados, ir per amžius. Amen.


Laudes Divinae 

Kreipiniai kartojami, vadovas ir visi:

Garbinkime Dievą!
Garbinkime jo šventąjį Vardą!
Garbinkime Jėzų Kristų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų!
Garbinkime Jėzaus Vardą!
Garbinkime jo Švenčiausiąją Širdį!
Garbinkime Brangiausiąjį Jėzaus Kraują!
Garbinkime Jėzų švenčiausiame altoriaus Sakramente!
Garbinkime Šventąją Dvasią, ramybės davėją!

Garbinkime Dievo Motiną, švenčiausiąją Mariją!
Garbinkime nekaltąjį jos Prasidėjimą!
Garbinkime šlovingąjį jos į dangų Paėmimą!
Garbinkime Marijos, Mergelės ir Motinos, Vardą!
Garbinkime šventąjį Juozapą, skaistųjį jos Sužadėtinį!
Garbinkime Dievą su jo angelais ir šventaisiais!

Galima triskart pridėti:

Švenčiausioji Jėzaus Širdie! 
A. Pasigailėk mūsų!

Benedíctus Deus!
Benedíctum Nomen sanctum eius!
Benedíctus Iesus Christus, verus Deus et verus homo!
Benedíctum Nomen Iesu!
Benedíctum Cor eius sacratíssimum!
Benedíctus Sanguis eius pretiosíssimus!
Benedíctus Iesus in sanctíssimo altáris Sacraménto!
Benedíctus Spiritus Sanctus, Paraclitus!

Benedícta excélsa Mater Dei, María sanctíssima!
Benedícta sancta eius et immaculáta Concéptio!
Benedícta eius gloriósa Assúmptio!
Benedíctum nomen Maríæ, Vírginis et Matris!
Benedíctus sanctus Ioseph, eius castíssimus Sponsus!
Benedíctus Deus in Angelis suis, et in Sanctis suis!

Cor Iesu Sacratíssimum! 
A. Miserére nobis!

https://www.preces-latinae.org/thesaurus/Euch/Laudes.html

ŽYMĖS: