maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Maldos Šv. Motinai Teresei

Kalkutos Motina Teresė – Agnes Gonxha Bojaxhiu gimė 1910 m. dabartinės Makedonijos sostinėje Skopje mieste, albanų šeimoje. 1928 m. nuvyko į Kalkutą dirbti mokykloje. 1937 m. davė vienuolinius įžadus. Tačiau darbas europiečių vienuolių išlaikomoje mokykloje jos netenkino; ji matė už švarios mokyklos sienų visuotinai viešpataujantį skurdą, žmones, mirštančius Kalkutos gatvėse.

Sesuo Teresė ėmė globoti gatvėse mirštančius vargšus. 1948 m. ji paliko vienuolyną ir persikėlė į Kalkutos lūšnynų rajoną.

1950 m. buvo įkurta Motinos Teresės vadovaujama seserų Meilės misionierių kongregacija. Vis daugiau savanorių iš viso pasaulio keliavo į Kalkutą dirbti su Motina Terese; vis daugiau jaunų moterų stojo į Meilės misionierių kongregaciją. Vos dvejiems metams praėjus nuo vienuolijos regulos patvirtinimo, Meilės misionierių centrai buvo kuriami jau ir už Indijos ribų.

1979 metais jai suteikta Nobelio taikos premija. 

Mirė 1997 m. rugsėjo 5 d. 2016 m. rugsėjo 4 d. popiežius Pranciškus ją paskelbė šventąja. Jos liturginis minėjimas rugsėjo 5 d. 

Kalkutos Motina Teresė, viena žinomiausių ir labiausiai pamiltų mūsų laikų šventųjų, buvo nepaprasta moteris: nepaisydama gilių dvasinių abejonių ir tikėjimo krizės naštos, ji gebėjo savo asmenyje suderinti maldą, mąstymą ir nuoširdžiausią rūpinimąsi pačiais vargingiausiais žmonėmis. 

Vienu sakiniu susumuoti visą Motinos Teresės gyvenimo ir mokymo dvasinį palikimą, aktualų visiems laikams, galima cituojant pačią Motiną Teresę:

„Nevykite į Kalkutą! Verčiau ieškokite savo Kalkutos ten, kur gyvenate!“ 

MMV, kAK

SVARBU
...
Sveiki, sulaukę Šventų Velykų!

Galingai prisikeliančio Kristaus šviesa teišsklaido mūsų proto ir širdies tamsą! (Malda uždegant Velykų žvakę)

Katalikų interneto tarnyba

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.