maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Malda prašant šv. Motinos Teresės užtarimo

ŽYMĖS:

ŠVENTOJI TERESE IŠ KALKUTOS, Jėzus pakvietė tave nešti savo meilės šviesą esantiems tamsybėse, švelniai su meile rūpinantis vargingiausiais ir atstumtaisiais. Tu tapai Dievo buvimo, Jo meilės ir atjautos ženklu kančioje, skausme ir ligoje.

Šventoji Motina, padėk, kad sekdami tavo pavyzdžiu, mokėtume atpažinti Jėzaus veidą kenčiančiuose broliuose ir seseryse, ir tarnauti Jam nuolankiai ir džiaugsmingai. Išmokyk mus būti švelnios Dievo meilės ir gailestingumo nešėjais, ir liudyti, kad Dievas labai myli pasaulį per kiekvieną iš mūsų. Amen.