maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Apie MALDYNĄ

PROJEKTO STATUSAS – darbinis etapas. Funkcionalumo ir medžiagos bus daugiau.

MALDYNAS.katalikai.lt (Maldynas prie katalikai.lt) – tikisi ilgainiui surinkti visas šiuo metu aktualias, bažnytinės vyresnybės Lietuvoje patvirtintas maldas (apeigas?) ir bent kai kuriuos svarbiausius himnus/giesmes.

Šiuo metu dauguma pristatomųjų tekstų yra paimti iš MALTOS ORDINO MALDOS VADOVO.

Dėkojame kun. Artūrui Kazlauskui už leidimą naudoti jo MALTOS ORDINO MALDOS VADOVUI parengtą medžiagą.

SVARBU
...
Sveiki, sulaukę Šventų Velykų!

Galingai prisikeliančio Kristaus šviesa teišsklaido mūsų proto ir širdies tamsą! (Malda uždegant Velykų žvakę)

Katalikų interneto tarnyba

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.