maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Naujų puslapių archyvas

VALANDŲ LITURGIJA

LIGONIŲ PATEPIMO SAKRAMENTAS: pasirengimas, apeigos

ŠVENTIMŲ SAKRAMENTAS

ATGAILOS IR SUTAIKINIMO SAKRAMENTAS. Apeigos, Sąžinės patikrinimo pavyzdys, maldos

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTAS. Sutvirtinimo apeigos Mišių metu

KRIKŠTO SAKRAMENTAS. Kūdikių krikšto apeigos

VĖLINĖS. Vėlinių procesija

GEDULINĖS VALANDOS

Eucharistijos kultas ne Mišiose

Devyndienis ypatingai malonei per pal. Jurgio Matulaičio užtarimą išmelsti

Žemaičių Kalvarijos kalnų giedojimai ♫

Maldavimai ir procesijų giedojimai

Himnai ir sekvencijos

Eucharistijos kultas ne Mišiose: išstatymo ir palaiminimo apeigos, giedojimai, maldavimai etc.

Giesmės Dievui: Švč. Trejybei, Išganytojui, Šventajai Dvasiai

Sekminės

Šeštinės

Birželinės pamaldos

Gegužinės pamaldos

Velykų sekvencija: Velykų aukai didingai / Victimae pascali laudes (+ Natos, grigališka melodija LT ir lotyniškai; kitos melodijos pvz. su LT)

Velykų – Viešpaties Prisikėlimo sekmadienis. Ryto procesija

Velyknaktis

Didysis Penktadienis. Kristaus Kančios liturgija

Didysis Ketvirtadienis. Viešpaties Vakarienė

Didžioji savaitė. Verbos

Giesmės šventiesiems

Giesmės Mergelei Marijai

2023-02-17 | Gavėnia: Pelenė, atgaila, giedojimai

2023-02-17 | Maldos šventiesiems

2023-02-10 | Maldos angelams

2023-02-09 | Maldos Marijos šventovėse

2023-02-08 | Mergelės Marijos valandos

2023-02-06 | Mergelės Marijos rožinis su Rašto ištraukomis

2023-02-03 | Litanijos Mergelei Marijai

2023-02-02 | Mergelės Marijos rožinio planas

2023-02-01 | Kristaus Paaukojimas (+ procesijos giesmės)

2023-01-31 | Jėzaus Vardo rožinis

2023-01-30 | Graudūs verksmai

2023-01-27 | Kalvarijos kalnai

2023-01-26 | Šventosios Dvasios litanija

2023-01-25 | Kryžiaus kelias su Šventojo Rašto ištraukomis

2023-01-23 | Jėzaus litanijos

2023-01-20 | Aktai

2023-01-20 | Priegiesmiai ir maldos Mergelei Marijai

2023-01-18 | Dievo Gailestingumo litanija

2023-01-16 | Dievo Gailestingumo vainikėlis

2023-01-13 | Švč. Trejybės litanija

2023-01-12 | Himnai ir sekvencijos

2023-01-09 | Velykų laikotarpio giesmės

2023-01-04 | Gavėnios giesmės

2022-12-24 | Advento giesmės

2022-12-24 | Adventas

2022-12-23 | Kalėdų giesmės

2022-12-22 | Kalėdos, Kūčios

2022-12-20 | Poteriai

SVARBU
GIEDAME Devintinių sekvenciją!

Devintinių sekvenciją giedoti iškilmės metu nėra privaloma, bet giedojimas labai papuošia ir patraukia į gilumą... Tai įspūdingas Švč. Kūno ir Kraujo garbei skirtas senas Bažnyčios himnas, kupinas solidžios teologijos, sukurtas šv. Tomo Akviniečio. MALDYNAS.katalikai.lt jau rasite visus himno žodžius, natas ir net audioįrašus. Tikimės tai padės visiems giedoti!

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.