maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Mergelės Marijos rožinis (planas)

Turime duomenų iš X a., kad nemokėję skaityti, todėl ir negalėję dalyvauti psalmių giedojime vienuoliai turėjo sukalbėti tam tikrą skaičių kartų „Tėve mūsų“. XII a. paplito malda „Sveika, Marija“. Paskui atsirado Palaimintosios Mergelės Marijos psalmynas – mūsiškis rožinis, sudarytas iš 150 „Sveika, Marija“, nes toks yra psalmių skaičius. XV a. kartūzų vienuoliai rožinį padalija po 10 „Sveika, Marija“ ir prie jų prijungia Kristaus slėpinių apmąstymus. Rožinis ypač paplinta Bažnyčioje po Tridento Susirinkimo. Norint palengvinti kalbėjimą, jis padalijamas į tris dalis po penkis slėpinius. 2002 m. popiežius Jonas Paulius II, skelbdamas Rožinio metus, Bažnyčiai pasiūlė įtraukti Šviesos slėpinius, kuriuose minima Jėzaus veikla pasaulyje. 

Rožinis – tai meditacija, padedanti tapti vis panašesniais į Jėzų, kurio slėpiniai čia apmąstomi. Apmąstydami Viešpaties slėpinius rožinio pagalba, galime kalbėti visas dalis, vieną dalį arba tik vieną slėpinį. 

Paprastai pirmadienį ir šeštadienį apmąstome džiaugsmo, antradienį ir penktadienį – kančios, trečiadienį ir sekmadienį – garbės, ketvirtadienį – šviesos slėpinius.

Rožinio vėrinys, kaip ir krikščionio gyvenimas, prasideda ir baigiasi kryžiumi; karoliukai ne tik palengvina „Sveika Marija“ skaičiavimą, bet ir išreiškia krikščionių, keliaujančių žemės keliais, vienybę.

MMV, kAK

Čia pateikiamos biblinės ištraukos ir slėpinio pabaigos maldos pagal LM, 2019.