maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Įžanga

Trumpas Rožinio kalbėjimo planas
(su Šventojo Rašto nuorodomis ir tekstais)

ŽYMĖS:

Žegnojamės: Dieve, ateik man padėti. 
Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.

Galima kalbėti įžangoje:
Atverk, Viešpatie, mūų lūpas, kad garbintume Tavo šventąjį vardą; apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius; nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį. Amen. 

Maldos, kalbamos prieš Rožinį ar jo dalį (jei kalbama tik viena dalis):

Tikiu į Dievą Tėvą, Tėve mūsų, Sveika, Marija (3 kartus), Garbė Dievui.