maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

KALVARIJOS KALNAI

Kalvarijos kalnai – tai keliasdešimties stočių, arba vietų, Kryžiaus kelias, įrengtas Jeruzalės apylinkes primenančioje vietovėje. Pirmosios Kalvarijos įrengtos XV a. Ispanijoje dominikonų rūpesčiu. Lietuvoje žymiausios Kalvarijos yra Žemaičių (20 stočių, įrengtos 1637–1639 m.), Vilniaus (35 stočių, 1664–1669 m.) ir Veprių (35 stočių, 1846 m.). Kalnai ne tik einami, lankant įrengtas koplyčias – vietas, bet ir namie giedami per šermenis bei mirusiųjų minėjimus, o bažnyčioje – Didžiąją savaitę.

Giedant už mirusius, vietoje žodžių „pasigailėk mūsų“ sakoma „pasigailėk mirusių“; vietoje „Garbė Dievui Tėvui“ kalbama „Amžinąjį atilsį“. Čia pateikiami labiausiai Žemaitijoje paplitę 20 stočių Žemaičių Kalvarijos kalnai.

MMV, kAK