maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

KALVARIJOS KALNAI: VII vieta. Pas Kajafą ♫

ŽYMĖS:

GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * pas vyriausiąjį kunigą Kajafą vestas * ir visą naktį be miego paliktas, * plaštakomis į veidą muštas, * apspjaudytas ir visaip išniekintas, * bet meilingai į Petrą pažvelgęs, * pasigailėk mūsų! 

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Tylusis Viešpatie Jėzau, * už mūsų kaltes Tu buvai pas Kajafą neteisingai liudytojų skundžiamas * ir apkaltintas; * duok, kad dėl Tavo meilės nė vieno žmogaus mes nesmerktume, * nė prieš vieną neteisingai neliudytume, * o patys visas neteisybes ir nešlovę * Tavo garbei už savo kaltes kantriai priimtume. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

Tėve mūsųSveika, MarijaGarbė Dievui.


KURS UŽ MUS KALTUS kentėjai, * Jėzau Kristau, * Dieve mūsų, * būk mums gailestingas, * būk mums gailestingas, * būk mums gailestingas!