maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

KALVARIJOS KALNAI: XII vieta. Jėzus susitinka savo Motiną ♫

ŽYMĖS:

GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * savo Motiną sutikęs, * didžio liūdesio ir skausmo prislėgtas, * pasigailėk mūsų! 

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Mieliausias Viešpatie Jėzau Kristau, * kančios kelyje sutikęs savo liūdinčią Motiną, * dėl šio graudaus susitikimo, * sužeidusio vienas kito skausmu jūsų mylinčias širdis, * išmokyk mus ištikimai mylėti Tave * ir Tavo Švenčiausiąją Motiną, * kad mes niekuomet neliūdintume jūsų * ir, nekaltai gyvendami čia, žemėje, * pasiruoštame amžinai džiaugtis su jumis danguje, * kur Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

Tėve mūsųSveika, MarijaGarbė Dievui.


(Melodija –„Didi Globėja“)

KAI VIEŠPATS JĖZUS į Golgotą ėjo, * kelios garbingos moterys lydėjo. * Širdys gailingos troško gi padėti * Jėzui kentėti.

2 Šluostė jam veidą, kruviną, dulkėtą, * ir štai išvydo daiktą neregėtą: * atvaizdas Jėzaus skepetoje liko * ir neišnyko.

3 Garbę Tau giedam, Amžinasis Žodi, * už tą stebuklą, kur Tu mums parodei. * Šlovę mes giedam Tau, šventa Trejybe, * Dieve galybių!