maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

KALVARIJOS KALNAI: XX vieta. Šventojo Kryžiaus atradimas ♫

ŽYMĖS:

GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * šventajai Elenai, beieškančiai Tavo šventojo Kryžiaus, * stebuklingai padėjęs jį atrasti, * pasigailėk mūsų! 

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Jėzau, mūsų Viešpatie! * Tavo krauju pašventinto Kryžiaus atradimą * Tu pažymėjai didžiais stebuklais, * tuo sutvirtinai svyruojančiųjų tikėjimą*  ir parodei, kad Tavo Kryžiuje glūdi mūsų išganymas. * Tuo šventuoju Kryžiumi duok mums malonę, * kad visomis jėgomis stengtumės užsitarnauti dangaus laimę * ir, Tavo padedami, tikrai gautume ją amžių amžiams. – A. Amen.

Tėve mūsųSveika, MarijaGarbė Dievui.


ŠVENTŲJŲ LITANIJA

Giedama čia arba po baigiamųjų giesmių.