maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

KALVARIJOS KALNAI: XVI vieta. Jėzus parpuola trečią kartą ♫

ŽYMĖS:

GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * po kryžiaus našta nuvargęs, * žemėn parpuolęs, * krauju apsipylęs, * pasigailėk mūsų! 

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Savo skaudžiu puolimu po kryžiumi * prikelk mus, Viešpatie Kristau, * iš senųjų nusikaltimų * ir neleisk mums gundomiems suklupti, * į nuodėmę įpulti * ir į amžinąją pražūtį pakliūti. * Duok mums ištvermės, * kad laimėtume gyvenimo kovą * ir galėtume danguje giedoti tą giesmę, * kuria negali atsidžiaugti Tavo išrinktieji. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

Tėve mūsųSveika, MarijaGarbė Dievui.


(Melodija – „O žmogaus siela“)

VIEŠPATIE JĖZAU mieliausias, * Dievo Sūnau nekalčiausias, * teikeis ant kryžiaus numirti, * klystančius žmones atpirkti.

2 Žmonės, raudokite graudžiai: * Viešpats dėl jūsų taip skaudžiai * jau miršta, šaukiasi Tėvo... * Kaltąjį veda pas Dievą.

3 Žodis štai jo paskutinis, * svyra galva ant krūtinės. * Ir Motina verkia, kenčia * sunkią šalia kryžiaus kančią.

4 Saulė užtemsta, užgęsta; * žemė į tamsą paskęsta. * Jau skeldi uolos ir plyšta – * jos Jėzaus mirtį pažįsta.

5 Perdurtas šonas švenčiausias, * teka jo kraujas brangiausias. * Pravirkim, tai atsiminę, – * nuodėmėm Jėzų kankinę.

6 Jėzau, Tu taip mus mylėjai, * jog už mus mirti norėjai! * Kančių savųjų galybe * mus į dangaus vesk linksmybę.