maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

KALVARIJOS KALNAI: XVII vieta. Jėzų išvelka iš drabužių ♫

ŽYMĖS:

GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * iš drabužių nuožmiai išvilktas, * iš naujo baisiai sužeistas ir sukruvintas, * pasigailėk mūsų! 

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Atmindami drabužius nuplėšiant atnaujintas žaizdas, * apnuoginimo panieką ir gėdą, * meldžiame Tave, tyriausias Išganytojau: * sustiprink mūsų ryžtingumą atmesti visas neskaisčias viliones * ir neblaivius papročius. * Mes trokštame drauge su nekaltaisiais Tave mylėti. * Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

Tėve mūsųSveika, MarijaGarbė Dievui.


KURS UŽ MUS KALTUS kentėjai, * Jėzau Kristau, * Dieve mūsų, * būk mums gailestingas, * būk mums gailestingas! (3 kartus) * Būk mums gailestingas!