maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

KALVARIJOS KALNAI: III vieta. Jėzus meldžiasi Alyvų sode ♫

ŽYMĖS:

GARBINAME TAVE...

K. Gerasis Viešpatie Jėzau, * Alyvų sode nuliūdęs, * kruvinu prakaitu apsipylęs, * Dievui Tėvui besimeldžiąs, * pasigailėk mūsų! 

A. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, * pasigailėk mūsų!

Melskimės. * Viešpatie Jėzau Kristau, * pažvelk į šiuos savo žmones, * dėl kurių nesvyruodamas į kankintojų rankas pasidavei * ir kryžiaus kančią prisiėmei. * Tu, būdamas Dievas, * su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. – A. Amen.

Tėve mūsųSveika, MarijaGarbė Dievui.


(Melodija – „Jėzų Kristų Judošius“)

VIEŠPATS, LABAI NULIŪDĘS, į sodą atėjo: * šventoj nakties tyloje jis melstis norėjo.

2 Čia jis, parpuolęs kniūbsčias priešais Tėvą savo, * prakaituodamas krauju, jį karštai maldavo.

3 Gaują surinkęs priešų su deglais ir ginklais, * naktį slinko Judas ten Viešpaties suimti.

4 Ėjo išduot geriausio mokytojo savo; * priėjęs šventan veidan vylingai bučiavo.

5 Tokį mat ženklą priešams Judas buvo davęs, * už skatikų trisdešimt jį buvo pardavęs.

6 Jėzus visai maloniai bučiuojamas leidos, * nuo niekšo nenugręžė švenčiausiojo veido.

7 Ženklą pamatę, priešai tuoj Jėzų nutvėrė, * lyg plėšiką suėmė, virvę jam užnėrė.

8 O mokiniai, ten buvę, gaują vos išvydę, * metė Jėzų, pabūgę pavojaus to didžio.

9 Jėzau, už mus pridengęs savąją dievystę, * padėk visiems nukeliaut dangaus karalystėn.