maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

O Dvasia, Viešpatie, nuženk

Bažnyčioje atliekama įvairiomis ypatingomis progomis šaukiantis Šventosios Dvasios.

ŽYMĖS:

O DVASIA, VIEŠPATIE, NUŽENK

O Dvasia, Viešpatie, nuženk, 
savųjų sielose gyvenk, 
pripilk malonių iš dangaus 
krūtinę tikinčio žmogaus.

Šventos ramybės sklidina, 
Aukščiausio Dievo dovana, 
šaltinis meilės Tu esi 
ir žygiams dvasią įkvepi.

Septyniomis dovanomis 
sujungi Tėvą su mumis.
Sūnaus žadėta atėjai,
kalbų daugybe prabilai. 

Galingai protą mūs apšviesk 
ir širdis meile Tu paliesk.
Kad nepalūžtų mūs valia, 
ją stiprink amžina galia. 

Tu blogį sielose naikink, 
vienybę, taiką vis gaivink,
vesk mus tvirtai tiesos keliu,
padėk išvengt skaudžių klaidų.

Mums Dievą Tėvą leisk pažint,
jo Sūnų amžiną pamilt. 
Dvasia Tu meilės jų bendros, –
tave tikėsim visados. 

Mes Dievą Tėvą šlovinsim 
ir Sūnų prisikėlusį,
ir Dvasiai Šventajai garbė 
per amžių amžius vis skambės. Amen.

VENI, CREÁTOR SPÍRITUS

Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuórum vísita, 
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti péctora. 

Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio. 

Tu septifórmis múnere, 
dígitus patérnæ déxteræ, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 

Accénde lumen sénsibus, 
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius 
pacémque dones prótinus; 
ductóre sic te prævio 
vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem 
noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. 

Deo Patri sit glória, 
et Fílio, qui a mórtuis 
surréxit, ac Paráclito, 
in sæculórum sǽcula. Amen. 

 

NATOS

Grigališka, lietuviškai Veni, creátor Spíritus

Pagal Katalikų giesmyną, 2009 (Nr. 118, p. 133) parengė KIT

|| Parsisiųsti PDF, 2 lapai | PDF, 1 lapas

Šventosios Dvasios himnas 
 1-4 posmeliai
Šventosios Dvasios himnas 5-7 posmeliai

Apie

Himno autoriumi laikomas IX. a. Mainco (Vokietija) arkivyskupas Rabanus Maurus.