maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

EILINIS LAIKAS

Nuo Viešpaties Apsireiškimo iškilmės iki Gavėnios ir nuo Sekminių iki pirmo Advento sekmadienio trisdešimt tris arba trisdešimt keturias savaites trunka vadinamasis eilinis laikas. Šis metas neturi nei specialaus pavadinimo, nei ypatingų bruožų. Šiuo laikotarpiu, ypač sekmadieniais, švenčiamas ne kuris nors Kristaus slėpinio aspektas, bet visa Jo slėpinio pilnatvė.

Sekminių sekmadienį baigiasi Velykų laikas ir vėl tęsiasi eilinis laikas, pertrauktas Gavėnios pradžioje.

Trys pirmosios savaitės po Sekminių  amžių bėgyje buvo paženklintos trimis iškilmėmis, atsiradusiomis apmąstant įvairius Velykų slėpinio atskleistos tiesos aspektus. Tai Švenčiausiosios Trejybės iškilmė, švenčiama sekmadienį po Sekminių, Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, paprastai švenčiama kitą ketvirtadienį, bet dažnai keliama į antrą sekmadienį po Sekminių, ir Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmė, švenčiama antros savaitės po Sekminių penktadienį.

Liturginių metų eilinio laiko sekmadieniai baigiami Kristaus – Visatos Valdovo iškilme.

MMV, kAK

SVARBU
ŠAUKIAMĖS ŠVENTOSIOS DVASIOS...

Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis (su Sekminų sekvencijos „Dvasia, Viešpatie, ateik“ natomis)...

Mokykimės giedoti ir kitą – grigališką himną Šventajai Dvasiai „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, kurį Bažnyčia gieda ypač svarbiose iškilmingose liturgijose. Parengėme pagalbinę versiją su natomis. 

Šventosios Dvasios litanija...

 

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

ABC knygoje – sekmadienių ir pagrindinių iškilmių liturginiai skaitiniai. Juos bus galima rasti ir lk.katalikai.lt.

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.