maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Kristaus Apsireiškimas

 

VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai)

Sausio 6 dieną švenčiame Trijų Karalių iškilmę, tačiau Karaliai nėra tikrasis centras. Tikrąją šios šventės reikšmę geriau nusako graikiškas žodis Epiphaneia – „pasirodymas, apsireiškimas“. Ši iškilmė kviečia švęsti Mesijo pasirodymą pasauliui.

Evangelija pasakoja apie išminčius iš Rytų. Karaliais juos pavadinome dėl brangių Jėzui neštų dovanų, o juos įvardijame kaip tris, nes Evangelijoje minimos trys dovanos. Anot Bažnyčios Tėvų, šiomis dovanomis Išminčiai išpažino įvairius Kristaus Įsikūnijimo slėpinio aspektus. Pirmasis apie tai kalba šv. Irenėjas savo III knygoje „Prieš erezijas“: „Vedami žvaigždės į Jokūbo namus pas Emanuelį, savo dovanomis Karaliai parodė, kas buvo tas, kurį jie pagarbino. Jie davė miros, nes jis turėjo mirti ir būti palaidotas dėl mirtingos žmonijos, aukso, nes jis yra Karalius, kurio karalystė neturi galo, ir smilkalų, nes jis yra Dievas, kuris buvo žinomas ir Judėjoje (Ps 72, 2) ir pasirodė tiems, kurie jo neieškojo“.

Paskelbus šios iškilmės Evangeliją, paprastai yra iškilmingai paskelbiama tų metų Velykų data ir kitos nuo jos priklausančios iškilmių datos.

Nuo XV–XVI a. yra laiminama kreida. Ja ant namų ar butų durų užrašome ženklą, kad į mūsų namus priimame Įsikūnijusį Dievo Sūnų – K+M+B – tradicinius išminčių vardus: Kasparas, Merkelis, Baltazaras ir metų skaitmenį arba C+M+B – lotyniškai, Christus masionem benedicat – reiškiantį: tegul savo buvimu Kristus laimina šiuos namus. Šalia užrašome ir einamuosius metus.

SVARBU
GIEDAME Devintinių sekvenciją!

Devintinių sekvenciją giedoti iškilmės metu nėra privaloma, bet giedojimas labai papuošia ir patraukia į gilumą... Tai įspūdingas Švč. Kūno ir Kraujo garbei skirtas senas Bažnyčios himnas, kupinas solidžios teologijos, sukurtas šv. Tomo Akviniečio. MALDYNAS.katalikai.lt jau rasite visus himno žodžius, natas ir net audioįrašus. Tikimės tai padės visiems giedoti!

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.