maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Dvasia Viešpatie, ateik / Veni, Sancte Spiritus

Vadinamoji Auksinė sekvencija (Sekminių sekvencija).

Atliekama Sekminių novenos metu ir Sekminių Žodžio liturgijoje.

ŽYMĖS:

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK

Dvasia, Viešpatie, ateik, 
spindulių dangaus mums teik, 
žemės klystkelius nušviesk.

Tėve vargstančių, nuženk, 
savo dovanas dalink, 
mūsų dvasią atgaivink! 

Sielų Tu ramintojas, 
svečias atlankytojas, 
mielas atgaivintojas. 

Darbuose Tu – poilsis, 
kaitroje Tu – atvėsis, 
Tu – paguoda liūdesy. 

O šviesybe amžina, 
skaidrink sielos gilumą, 
stiprinki tikėjimą.

Be Tavųjų dovanų 
viskas žmoguje skurdu, 
viskas – atvira žaizda. 

Nuvalyk, kas sutepta, 
laistyk, kas išdeginta, 
gydyk tai, kas sužeista. 

Atitrauk mus nuo klaidų, 
dvasios šalty duok jėgų, 
tiesink vingius mūs takų. 

Duok mums, mylintiems Tave, 
tikintiems Tava galia, 
dovanas septynerias. 

Duok dorybių atpildą, 
siųsk laimingą pabaigą, 
kviesk į džiaugsmą amžiną. Amen.

VENI, SANCTE SPÍRITUS

Veni, Sancte Spíritus, 
et emítte cǽlitus 
lucis tuæ rádium. 

Veni, pater páuperum, 
veni, dator múnerum, 
veni, lumen córdium. 

Consolátor óptime, 
dulcis hospes ánimæ, 
dulce refrigérium. 

In labóre réquies, 
in æstu tempéries, 
in fletu solácium. 

O lux beatíssima, 
reple cordis íntima 
tuórum fidélium. 

Sine tuo númine, 
nihil est in hómine 
nihil est innóxium. 

Lava quod est sórdidum, 
riga quod est áridum, 
sana quod est sáucium. 

Flecte quod est rígidum, 
fove quod est frígidum, 
rege quod est dévium. 

Da tuis fidélibus, 
in te confidéntibus, 
sacrum septenárium. 

Da virtútis méritum, 
da salútis éxitum, 
da perénne gáudium. Amen.

NATOS

Lietuviškai, galimos dvi melodijos

Iš Katalikų giesmyno, 2009, p. 132

|| Parsisiųsti PDF su novenos tekstu 2 lapai | PDF su novenos tekstu 1 lapas (pagal Katalikų giesmyną, 2009 parengė KIT)

sekminiu-sekvencija_natos-zg.jpg

Apie

Vadinamoji Auksinė sekvencija, atliekama Sekminių sekmadienio Žodžio liturgijoje (nuo XX a. pradžios ir Sekminių devyndienį). Autorystė priskiriama XIII a. popiežiui Inocentui III ar Kenterberio arkivyskupui kardinolui Stephenui Langtonui.

Plg. MMV, kAK