maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Dievo angele, mano sarge

KBK Santrauka, p. 195.

ŽYMĖS:

DIEVO ANGELE, mano sarge, * teikis mane, tau maloningojo Dievo pavestąjį, * apšviesti, sergėti, valdyti ir vesti. * Amen.

Ángele Dei,  qui custos es mei, * me, tibi commíssum pietáte supérna, * illúmina, custódi, rege et gubérna. * Amen.