maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

O, dieviškoji Ostija / O salutaris Hostia

ŽYMĖS:

O, DIEVIŠKOJI OSTIJA,
Mums dangų atidaranti,
Silpni mes dvasios kovoje,
Tvirtumo duok, pagelbėki! 

Vienam Trejybėj Viešpačiui
Tebūna meilė ir garbė.
O mus jis tenuves gyvent
Per amžius laimės tėviškėj.

Amen.

O SALUTARIS HOSTIA,
Quae caeli pandis ostium:
Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.

Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.

Amen.

Apie

Šį himną Viešpaties Kūno iškilmei parašė šv. Tomas Akvinietis.