maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Rengėjai ir bendradarbiai

Projekto sumanytojai, kūrėjai ir vystytojai

Katalikų interneto tarnyba (Dalė ŠMERAUSKAITĖ, Arūnas BUDRECKIS).

Bendradarbiai

Silvija KNEZEKYTĖ (grafinis dizainas) ir kun. Artūras KAZLAUSKAS (konsultacijos ir dauguma įvadinių tekstų).

Dėkojame kun. Artūrui KAZLAUSKUI, maloniai suteikusiam leidimą naudoti jo parengtą medžiagą (Maltos ordino maldos vadovas, 2022; Kario maldos vadovas, 2003).

SVARBU
...
Sveiki, sulaukę Šventų Velykų!

Galingai prisikeliančio Kristaus šviesa teišsklaido mūsų proto ir širdies tamsą! (Malda uždegant Velykų žvakę)

Katalikų interneto tarnyba

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.