maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Šaltiniai, santrumpos, autorinės teisės

Šaltinių santrumpos

RM 1987 – Romos Mišiolas, 1 t. Pagrindinis Mišiolas. Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, 1987.

LM xxxx – Liturginis maldynas [leidimo metai]. Katalikų pasaulio leidiniai.

KBK, xxxx – Katalikų Bažnyčios katekizmas, [skirsnis].

KBKS, xxx – Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, [skirsnis]. Katalikų interneto tarnyba, 2007.

MMV – Maltos ordino Maldos vadovas. Artuma, 2022.

KMV – Kario maldos vadovas. Vilnius: Lietuvos Kariuomenės ordinariatas, 2003.

KG – Katalikų giesmynas. Giesmių rinkinys Romos katalikų Bažnyčios bendruomeniniam giedojimui. Parengė Lietuvos Katalikų Bažnyčios jungtinė vargonininkų grupė, vadovaujama vysk. Eugenijaus Bartulio. Kaunas: ARX Baltica spados namai, 2009.

AJG – Jaunimo giesmynas „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau! (Ps 27,8). Ateitininkų federacija, 2014.

Aprašomųjų tekstų autoriai ir šaltiniai

Aprašomieji tekstai, jei nenurodyta kitaip, – iš MMV, kun. Artūro Kazlausko (MMV, kAK).

Informacija apie giesmių autorius ir pirminius šaltinius (jei nenurodyta kitaip) – iš AJG.

Autorinės teisės

Katalikų interneto tarnyba © IT sprendimas, dizainas

Maldų, apeigų ir giesmių tekstai

Jei nenurodyta kitaip, tekstai paimti iš katalikai.lt arba Maltos ordino maldos vadovo (Artuma, 2022). Gali būti papildymų iš Romos mišiolo (Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1987).

Visi maldų/apeigų tekstai yra surinkti iš bažnytinės vyresnybės patvirtintų šaltinių.

SVARBU
ŠAUKIAMĖS ŠVENTOSIOS DVASIOS...

Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis (su Sekminų sekvencijos „Dvasia, Viešpatie, ateik“ natomis)...

Mokykimės giedoti ir kitą – grigališką himną Šventajai Dvasiai „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“, kurį Bažnyčia gieda ypač svarbiose iškilmingose liturgijose. Parengėme pagalbinę versiją su natomis... 

Šventosios Dvasios litanija...

 

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

ABC knygoje – sekmadienių ir pagrindinių iškilmių liturginiai skaitiniai. Juos bus galima rasti ir lk.katalikai.lt.

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.