maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Kaip melstis?

SVARBIAUSIA – pradėti.

? Pradėti reiktų nuo klausymosi... Dievas kalba. Ar girdi?.. Paskaitykite keletą eilučių iš Šventojo Rašto ir padėkokite...

Viešpats JĖZUS mokė mus melstis, o Šventoji Dvasia nuolat padeda ir įkvepia: „TĖVE MŪSŲ“ (perskaitykite atidžiai ir ramiai, tyliai, o paskui – pusbalsiu, kad išgirstumėte).

Bažnyčios malda – geriausia mokykla

ATEIKITE melstis kartu su BAŽNYČIA! Įsiklausykite, kaip ji meldžiasi kunigo lūpomis ar visi drauge. Savo malda ji apkabina ir jus! Ar suskambo tame didingame chore ir jūsų širdies balsas?..

Septyni punktai pradedant kasdienės maldos kelionę

1 Apsispręskite kasdien praleisti laiko su Viešpačiu.

2 Nuspręskite, kur ir kada melsitės, kiek laiko skirsite maldai.

3 Iš pradžių nusistatykite tam tikrą maldos tvarką, kurioje rastųsi vietos šlovinti, dėkoti, garbinti, prašyti...

4 Būkite pasirengę pokyčiams, jei Šventoji Dvasia jus veda.

5 Susiraskite maldos draugą.

6 Patartina vesti maldos dienoraštį – užsirašyti svarbiausias mintis, įžvalgas, pastabas, iš Viešpaties gautą žodį ar paraginimą.

7 Svarbiausia yra pradėti. Vėliau bus nugludinti nelygūs kraštai.

 

SVARBU
...
Sveiki, sulaukę Šventų Velykų!

Galingai prisikeliančio Kristaus šviesa teišsklaido mūsų proto ir širdies tamsą! (Malda uždegant Velykų žvakę)

Katalikų interneto tarnyba

...
Naujoje Mišių skaitinių ABC knygoje pakeistos kai kurios formuluotės

„Pradėjus naudoti naująją Skaitinių A, B ir C liturginiams metams knygą, vyskupai ragina kunigus ir diakonus visų (ne tik sekmadieninių) šv. Mišių metu skaitomos Evangelijos ištraukos pabaigoje vietoj ankstesnės formuluotės Girdėjote Viešpaties žodį vartoti naujesnę Tai Viešpaties žodis. (Plg. LVK posėdis, 2022-09-16)

...
Išleistas atnaujintas „Liturginis maldynas“

Įsigyti galima katalikų knygynuose.

Leidėjas – „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2022.