maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Aukščiausias Žodis nužengė / Verbum supernum

Autorius - Tomas Akvinietis.

Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmės Rytmetinės (VL) himnas. Du paskutiniai posmeliai (nuo „O DIEVIŠKOJI OSTIJA“) giedami kaip echaristinis himnas,  išstatant Švč. Sakramentą garbinimui. 

ŽYMĖS:

AUKŠČIAUSIAS ŽODIS NUŽENGĖ
pas mus, su Tėvu likdamas,
jis savo darbą greit užbaigs,
gyvybę paaukodamas.

2 Išduos klastingas mokinys
jį mirčiai – priešams pavydiems;
save kaip valgį gyvasties
pirmiau jis duoda mokiniams.

3 Jiems duoną – Kūną tikrąjį
ir vyną – Kraują brangųjį
suteikia dviem pavidalais,
ir gert, ir valgyt liepdamas.

4 Mums tapo gimdamas draugu,
per bendrą pokylį – valgiu,
už mus numirdamas – auka,
danguj jis taps mums atlygiu.

*5 O dieviškoji Ostija,
mums dangų atidaranti,
silpni mes dvasios kovoje,
tvirtumo duok, pagelbėki!

6 Vienam Trejybėj Viešpačiui
tebūna meilė ir garbė.
O jis mus tenuves gyvent
per amžius laimės tėviškėn. Amen.

VL, t. III, p. 551. 

Kita lietuviško teksto versija

??? Mums Dievo Žodis nužengė, 
nors liko Tėvo dešinėj, 
ir atpirkimą prirengė 
gaivioj gyvenimo versmėj.

Jau žodis, gyvenąs tarp mūs‘
ir Tėvo dešinėj kartu
atliko darbą skirtą jam,
gyvybės baigias jo diena.

2 Klastingo mokinio mirtin
išduota priešams pavydiems,
save kaip valgį tikrąjį
pirmiau jis duoda mokiniams.

3 Jis, likęs dviem pavidalais, 
Krauju ir Kūnu vis maitins
minias silpnųjų dideles,
lig amžinybės jas gaivins.

4 Mums tapo gimdamas draugu,
paliko Kūną mums valgiu,
atpirko mirdamas – Krauju, 
Danguj – save duos atlygiu.

*5 O dieviškoji Ostija,
mums dangų atidaranti,
silpni mes dvasios kovoje,
tvirtumo duok, pagelbėki!

6 Vienam Trejybėj Viešpačiui
tebūna meilė ir garbė.
O mus jis tenuves gyvent
per amžius laimės tėviškėn. Amen.

EuchkAp, p. 126.

1. Verbum supernum prodiens,
Nec Patris linquens dexteram,
Ad opus suum exiens,
Venit ad vitæ vesperam.

2. In mortem a discipulo
Suis tradendus æmulis,
Prius in vitæ ferculo
Se tradidit discipulis.

3. Quibus sub bina specie
Carnem dedit et sanguinem;
Ut duplicis substantiæ
Totum cibaret hominem.

4. Se nascens dedit socium,
Convescens in edulium,
Se moriens in pretium,
Se regnans dat in præmium.

5. O salutaris hostia,
Quæ cæli pandis ostium,
Bella premunt hostilia;
Da robur, fer auxilium.

6. Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria:
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria.

https://en.wikipedia.org/wiki/Verbum_supernum_prodiens