maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

Dabar gali / Nunc dimittis

Plg. Lk 2, 29–32.

Simeono giesmė, atliekama Valandų liturgijos Naktinėje.

ŽYMĖS:

DABAR GALI

Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, *
leisti savo tarnui ramiai iškeliauti,

nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, *
kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje: *

šviesą pagonims apšviesti *
ir tavosios Izraelio tautos garbę. *

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

NUNC DIMINITTIS

Nunc dimittis servum tuum, Domine, * 
secundum verbum tuum in pace:

Quia viderunt oculi mei salutare tuum *
Quod parasti ante faciem omnium populorum:

Lumen ad revelationem gentium, *
et gloriam plebis tuae Israel.

Glória Patri et Fílio,
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper,
et in sǽcula sæculórum. Amen.

 

Apie

Simeono giesmėje, randamoje Evangelijoje pagal Luką (2, 29–32), senelis, dėkingumo kupina širdimi, prašo Dievą išleisti poilsiui, nes jau pamatytas Mesijas. Šią giesmę Bažnyčia nuo seno atlieka Valandų liturgijos Naktinėje.