maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Mano siela šlovina / Magnificat

Plg. Lk 1, 39–55.

Švč. M. Marijos Marijos giesmė, atliekama Valandų liturgijos Vakarinėje.

ŽYMĖS:

MANO SIELA ŠLOVINA VIEŠPATĮ

Mano siela šlovina Viešpatį, *
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, *

nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. *
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, *

nes didžių dalykų padarė man Visagalis, *
ir šventas yra jo vardas! *

Jis maloningas iš kartos į kartą *
tiems, kurie jo klauso. *

Jis parodo savo rankos galybę *
ir išsklaido išdidžios širdies žmones. *

Jis numeta galiūnus nuo sostų *
ir išaukština mažuosius. *

Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, *
turtuolius tuščiomis paleidžia. *

Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, *
kad minėtų jo gailestingumą, *

kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – *
Abraomui ir jo palikuonims per amžius. 

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, *
ir Šventajai Dvasiai. *
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, *
ir per amžius. Amen.

 

MAGNIFICAT

Magníficat *
ánima mea Dóminum, *

et exsultávit spíritus meus in Deo salvatóre meo, *
quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ. *

Ece enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes, *
quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius, *

et misericórdia eius in progénies et progénies * 
timéntibus eum. *

Fecit poténtiam in bráchio suo, *
dispérsit supérbos mente cordis sui; *

depósuit poténtes de sede *
et exaltávit húmiles. *

Esuriéntes implévit bonis *
et divites dimisit inanes. *

Suscépit Ísrael púerum suum, *
recordátus misericórdiæ suæ, *

sicut locútus est ad patres nostros, *
Ábraham et sémini eius in sǽcula. 

Glória Patri et Fílio, *
et Spirítui Sancto. *
Sicut erat in princípio, et nunc et semper, *
et in sǽcula sæculórum. Amen.

 

Apie

Marijos giesmėje Magnificat, kurią randame Evangelijoje pagal Luką (1, 39–55), dėkojama Dievui už tris Apreiškimo šviesoje interpretuotus išgelbėjimo istorijos įvykius, gelbsint išrinktąją tautą. Marijos giesmė nuo seno atliekama Valandų liturgijos Vakarinėje.