maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Sekminės

Šventosios Dvasios Atsiuntimas

Pasakojimą apie Žengimą į dangų Apaštalų darbuose šv. Lukas baigia taip: „Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno... Parėję jie susirinko aukštutiniame kambaryje, kur buvo apsistoję... Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais“ (Apd 1, 12–14). Paklusdami savo Mokytojo nurodymams, apaštalai rengiasi priimti Šventąją Dvasią, žadėtąją Dievo dovaną.

Sekdama šiuo pavyzdžiu, Bažnyčia irgi kasmet laukia naujo Šventosios Dvasios išliejimo per Sekminių liturginį šventimą. Savaitė (arba devyndienis) prieš šią šventę visiems krikščionims turėtų būti intensyvaus susikaupimo metas. Pažymėtina, kad po Jėzaus Žengimo į dangų mokiniai, užuot vėl ėmęsi įprastinių darbų, pasilieka kartu su Marija ir atsideda maldai. Šiomis dienomis prieš Sekmines Bažnyčia vienybėje su Dievo Motina irgi meldžiasi, kad visi jos vaikai iš naujo gautų Šventosios Dvasios dovanų. Kiekvienas krikščionis turi įsisąmoninti kokį svarbų įvykį atspindi Sekminės. Kiekvienas, motiniškai prižiūrimas Marijos, tepasirengia joms, kad galėtų gauti gausių malonių. 

ŽYMĖS: