maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Sekminės

Sekminių sekvencija

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK

Dvasia, Viešpatie, ateik, 
spindulių dangaus mums teik, 
žemės klystkelius nušviesk.

Tėve vargstančių, nuženk, 
savo dovanas dalink, 
mūsų dvasią atgaivink! 

Sielų Tu ramintojas, 
svečias atlankytojas, 
mielas atgaivintojas. 

Darbuose Tu – poilsis, 
kaitroje Tu – atvėsis, 
Tu – paguoda liūdesy. 

O šviesybe amžina, 
skaidrink sielos gilumą, 
stiprinki tikėjimą.

Be Tavųjų dovanų 
viskas žmoguje skurdu, 
viskas – atvira žaizda. 

Nuvalyk, kas sutepta, 
laistyk, kas išdeginta, 
gydyk tai, kas sužeista. 

Atitrauk mus nuo klaidų, 
dvasios šalty duok jėgų, 
tiesink vingius mūs takų. 

Duok mums, mylintiems Tave, 
tikintiems Tava galia, 
dovanas septynerias. 

Duok dorybių atpildą, 
siųsk laimingą pabaigą, 
kviesk į džiaugsmą amžiną. Amen.

NATOS

Lietuviškai, galimos dvi melodijos

Iš Katalikų giesmyno, 2009, p. 132

|| Parsisiųsti PDF su novenos tekstu 2 lapai | PDF su novenos tekstu 1 lapas (pagal Katalikų giesmyną, 2009 parengė KIT)

sekminiu-sekvencija_natos-zg.jpg