maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 
Sekminės

 

Vigilijos Mišios


Sekminių vigilijos Žodžio liturgijos skaitiniai 

[Skaitiniai tie patys A, B ir C metams. Turi trumpąją ir ilgąją formas – epistolė ir Evangelija tos pačios, trumpojoje formoje Senojo Testamento skaitinį renkamės vieną iš keturių, ilgojoje – skaitome juos visus.]


Žydų Velykų liturgijoje buvo atmenamas išsivadavimas iš Egipto vergijos ir Viešpaties pergalė prieš faraono kariuomenę Raudonojoje jūroje. Po penkiasdešimt dienų žydai minėdavo Mozės Įstatymą, dovanotą ant Sinajaus kalno. Šios šventės proga penkiasdešimt dienų po Velykų, kaip buvo pažadėjęs Jėzus, apaštalams atsiunčiamas Globėjas – Šventoji Dvasia. Ji įvedė juos į tiesos „pažinimo pilnatvę“ ir naują laisvės bei meilės gyvenimą.

Sekminių sekmadienį baigiasi penkiasdešimt dienų po kasmetinio Velykų šventimo. Sekminės – „paskutinė šventės diena“, tačiau svarbiausia, kad tai Šventosios Dvasios išliejimo apaštalams ir Bažnyčios misijos pradžios diena. Vigilijos ir dienos Mišių plačiame Biblijos skaitinių rinkinyje plėtojasi daugelis Šventosios Dvasios iškilmės aspektų.

Vigilijos Mišios: švenčiant nuo Sekminių Bažnyčioje tebesitęsiantį Dvasios dovanojimą, liturgijoje prasidedant šventei ypač pabrėžiamas šio dovanojimo skelbimas, kurio apstu Senajame Testamente nuo Pradžios knygos iki pat Evangelijų. Ilgus amžius Sekminių slėpinio krikščioniškajam apmąstymui ypač daug peno teikė daugybė Šventojo Rašto tekstų. 

MMV, kAK

ŽYMĖS: