maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Garbė Dievui

Vadinamoji doksologija – pašlovinimas, kai garbiname Dievą, kurio vardu buvome pakrikštyti ir šitaip esame tapę Jo nuosavybe.

MMV, kAK

ŽYMĖS:

TREJYBĖS PAŠLOVINIMAS

GARBĖ DIEVUI – Tėvui ir Sūnui, * ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, * dabar ir visados, * ir per amžius. Amen.

GLORIA PATRI

Glória Patri
et Fílio,
et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio,
et nunc et semper,
et in sǽcula sæculórum. Amen.