maldynas.katalikai.ltmaldynas.katalikai.lt

MALDYNAS | išskleista:

ABĖCĖLINĖS RODYKLĖS

APEIGŲ / MALDŲ / PAMALDUMŲ

GIESMIŲ IR HIMNŲ

MALDOS / APEIGOS / LITURGIJA
GIESMYNAS
 

 

Vardan Dievo

ŽYMĖS:

KRYŽIAUS ŽENKLAS

✠ VARDAN DIEVO – Tėvo ir Sūnaus, * ir Šventosios Dvasios. Amen.

SIGNUM CRUCIS

In nómine Patris
et Filii
et Spíritus Sancti. Amen.

KBKS, p.195

Apie

Kryžiaus ženklas mums buvo dovanotas per Krikštą. Esame pakrikštyti vardan Triasmenio Dievo, vardan Dievo gyvename, judame, esame. Kryžius, kuriuo ženkliname ir laiminame save, yra krikščionio tikėjimo išpažinimas: per Kryžių esame išgelbėti. Kiekviena diena, kiekviena malda, kiekvienas darbas tegul prasideda ir baigiasi Kryžiaus ženklu.

MMV, kAK